شهنازی عنوان كرد: ارسال همزمان اساسنامه كمیته المپیك به مجمع و هیات دولت

به گزارش فرم نو به قول دبیركل كمیته ملی المپیك احتمالاً اساسنامه اصلاحی این كمیته همزمان با اعضای مجمع برای هیات دولت هم ارسال خواهد شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، شاهرخ شهنازی كه بعنوان نماینده كمیته ملی المپیك در انتخابات امروز شنبه كمیته ملی پارالمپیك شركت كرده بود، اظهار داشت: انتخابات خوبی را شاهد بودیم. اینكه نمایندگانی از جامعه ورزش جانبازان و نابینایان هم در انتخابات شركت كرده و موفق به كسب رای شده اند نشان دهنده اتحاد و همدلی در این عرصه است.
وی با ابراز امیدواری از اینكه كمیته پارالمپیك ۴ سال موفقی در پیش داشته تا بتواند اهداف خویش را طی این مدت محقق سازد، خاطرنشان كرد: ورزش معلولان طی سالهای گذشته رشد فزاینده ای داشته بطوری كه در عرصه های آسیایی و جهانی شاهد موفقیت های زیادی از آن از ورزشكاران این رشته بودیم. امیدواریم در رویدادهای پارآسیایی و پارالمپیك بعدی این موفقیت ها تكرار شده و حتی شاهد جایگاه تك رقمی ایران در پارالمپیك توكیو باشیم.
دبیر كل كمیته ملی المپیك همینطور با یادآوری انتزاع این كمیته از كمیته پارالمپیك تصریح كرد: به واسطه این مورد ساختار جدیدی در كمیته پارالمپیك شكل گرفته است كه اساساً در روند كارها و موفقیت ها اثرگذار خواهد بود.
شهنازی همینطور در ارتباط با مجمع عمومی كمیته ملی المپیك كه دی ماه برگزار می شود، اظهار داشت: این یك مجمع سالیانه است كه در آن گزارش یكسال اخیر فعالیت های كمیته ملی المپیك عرضه می گردد. همینطور در این نشست اساسنامه پیشنهادی هم توسط اعضای مجمع بررسی و نتیجه آن مشخص می گردد. این احتمال وجود دارد كه همزمان با مجمع، اساسنامه برای هیات دولت هم ارسال شود.