دلیل رفت و آمد محمدیان به وزارت ورزش چیست؟

فرم نو: سرپرست معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان در مورد رفت و آمد فریبا محمدیان به وزارت ورزش توضیحاتی نمایش داد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، با اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان، وزیر ورزش و جوانان، زهرا سادات موسوی را بعنوان سرپرست معاونت بانوان این وزارتخانه به جای فریبا محمدیان( معاونت سابق بانوان وزارت ورزش و جوانان) انتخاب نمود اما با این وجود محمدیان در محل كار سابق خود حاضر میگردد كه با عنایت به بازنشستگی او رفت و آمدهای اخیرش موجب احداث ابهاماتی شده است.
زهرا سادات موسوی سرپرست معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان در این باره به ایسنا گفت: فرایند تحویل كار به سرعت صورت نمی گیرد. علاوه بر 16 طرحی كه در حوزه بانوان داشتیم و انجام دادیم، كارهای دیگری را هم كه جزو طرح ها نبودند اجرا كردیم بنا بر این فرایند تحویل و تحول وجود دارد و امكان دارد حضور خانم محمدیان را موقت داشته باشیم تا این فرایند صورت گیرد اما حق امضا به من سپرده شده است.
او در این مورد اضافه كرد: شما خیلی ظاهری می بینید كه خیلی از مدیران پست هایشان را تحویل دادند ولی خیلی از آنها حضور دارند چون به هر حال بحث تحویل و تحول را انجام می دهند. در این مورد هم بحث كارهای كلان معاونت مطرح است و بعضی از این كارها باید شخصا توسط معاونت بانوان وزارت صورت گیرد، بنا بر این نیاز است كه من در جریان مراحل كاری شان قرار بگیرم تا كار را ادامه بدهم. اینكه تا كی طول می كشد خیلی معین نمی باشد اما مطمئنا به سال نمی كشد. خانم محمدیان كارهای برجسته ای كرده و به صورت مشاور می توانیم از خدماتش استفاده نمائیم.
او در مورد انتخاب خود بعنوان سرپرست معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: طبق قانونی كه نوشته و مصوب شده است و باید آنرا اجرا نماییم از جانب آقای سلطانی فر این ابلاغ را گرفتم و تا هر وقت و به هر شكلی كه تشخیص بدهند در این جایگاه خدمت می كنم. البته امیدوارم با عنایت به صحبت های مقام معظم رهبری بار دیگر بتوانیم از خدمات خانم محمدیان كه از مدیران برجسته و كارآمد است و خدمات شایسته ای را در سطح ورزش بانوان نمایش كرده استفاده نمائیم.
سرپرست معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان درباره برنامه هایش برای ورزش بانوان بیان كرد: تیم منسجمی داشتیم كه برنامه های ملی را با هدف تحقق سیاست های كلان مان در بخش بانوان مشخص كردند تا در ورزش كشور اجرا نماییم. تعدادی از این طرح ها به فدراسیون ها برمی گردد ولی بیشتر آنها توسط ادارات كل ورزش و جوانان استان ها انجام میگردد. به صورت كلی همان هدف ها و سیاست ها را دنبال می نماییم و هیچ اتفاقی دراین بخش نیفتاده است.
موسوی درانتها این گفت گو از وزیر ورزش و جوانان به سبب انتخابش بعنوان سرپرست معاونت بانوان این وزارت تشكر كرد.