از سوی وزیر ورزش و جوانان؛ افشین داوری جای ضیایی را در والیبال گرفت، عاشوری سرپرست كاراته شد

به گزارش فرم نو وزیر ورزش سرپرست فدراسیون های والیبال و كاراته و همینطور سرپرست معاونت امور بانوان این وزارتخانه را منصوب نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، به دنبال اجرای قانون منع بكار گیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی، با حكم مسعود سلطانی فر خانم زهرا موسوی مدیر كل امور زنان بعنوان سرپرست معاونت اموربانوان وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد.
همچنین آقایان محسن عاشوری و افشین داوری به ترتیب بعنوان سرپرستان فدراسیون های كاراته و والیبال تا زمان برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون ها منصوب شدند.
به این ترتیب احمد ضیایی و صادق فرجی روسای پیشین فدراسیون های والیبال و كاراته به كار خود در این فدراسیون ها آخر دادند.