واكنش محمدیان به جدایی ناگهانی نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری

به گزارش فرم نو معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: به نظر می آید بین طریقت و مرادی اختلاف سلیقه ی كاری وجود دارد و قرار شد دوباره با هم صحبت كنند و نتیجه را به ما اعلام كنند كه همچنان منتظر هستیم.

فریبا محمدیان، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با ایسنا درباره رفتن ناگهانی ریحانه طریقت از نایب رئیسی بانوان فدراسیون وزنه برداری اظهار داشت: هفته گذشته خانم طریقت و آقای مرادی صحبتی با حوزه ی بانوان وزارت ورزش و جوانان داشتند و ما هم بعد از بررسی یك نشست كارشناسی برگزار كردیم. تلاشمان این بود كه شرایط خوب رقم بخورد و كار به همین شكل ادامه داده شود. به نظر می آید بین این دو بخش( رئیس فدراسیون و نایب رئیس بانوان) اختلاف سلیقه ی كاری و مدیریتی وجود دارد. در نهایت قرار شد خانم طریقت و آقای مرادی بررسی مجددی كنند و به نتیجه ای برسند. هم اكنون هم منتظر هستیم نتیجه را به اطلاعمان برسانند.
محمدیان در پاسخ به این پرسش كه شخصی به نام قهرمانی را برای نایب رئیسی بانوان معرفی كرده اند یا خیر؟ خاطرنشان كرد: چنین فردی به من معرفی نشده است چون فدراسیون ها با حوزه ما هماهنگی هایی دارند و اگر قرار باشد كسی در جایگاهی قرار بگیرد گفت و گویی هم با بخش ما انجام می دهند. پیشنهاد می كنم از خود آقای مرادی سوال شود چون مرجع این قضیه فدراسیون است. هم آقای مرادی مدیر بسیار توانمندی است و هم خانم طریقت بعنوان یكی از نایب رئیس های فعالمان فردی توانمند و عاقل است. گاهی درسیستم مدیریتی پیش می آید كه ادامه كار برای دو مدیر مقدور نمی گردد ولی ما سفارش می نماییم در یك فضای كاملا حرفه ای و منطقی ادامه یا قطع همكاری با حفظ حرمت ها صورت بگیرد، گفت وگویی هم انجام شد كه این مسیر طی شود.در این حد صحبت ها و سفارش هایی داشتیم و منتظر جواب فدراسیون هستیم.
او افزود: یك فدراسیون بعد از پیمودن مسیر قانونی امكان اینكه بخواهد افرادی را برای پست های مختلف خود به كار بگیرد، دارد اما در مورد بحث نایب رئیسی بانوان حتما باید با بخش ما هماهنگی هایی شود، فدراسیون وزنه برداری هم با همكاری كار را در فضای تعاملی با بخش ما جلو می برد و ما هم منتظر هستیم. همانطور كه گفتم در آخرین گفت وگوها قرار بود خانم طریقت و آقای مرادی بررسی كنند و نتیجه را به ما اعلام كنند و ما هم منتظر نتیجه هستیم كه باید از جانب فدراسیون وزنه بردری اعلام گردد. هر فردی كه فدراسیون معرفی نماید مطابق با روند اداری خاصی كه داریم مبحث را بررسی و نظرمان را اعلام می نماییم.