۵ مدال ایران تا اختتام روز دوم پومسه قهرمانی جهان، تیم زنان طلا گرفت

فرم نو: تا اختتام روز دوم رقابت های پومسه تكواندو قهرمانی جهان ۲۰۱۸ در چین تایپه، یك مدال طلا، یك مدل نقره و سه مدال برنز به پومسه روهای ایران رسیده است.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پومسه از روز گذشته (پنج شنبه – ۲۴ آبان ماه) با حضور ۱۲۷۴ پومسه رو از ۵۴ كشور در ورزشگاه “تیان مو” چین تایپه آغاز و به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت كه در جریان این رقابت ها تیم پومسه بانوان ایران به مدال طلا رسید و تابحال سایر نمایندگان ایران یك نقره و سه برنز را به دست آورده اند.

در اختتام رقابت های تیمی رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال گروه زنان، تیم پومسه سه نفره ایران با تركیب آتوسا فرهمند، سیده معصومه حسینی و سونا رزاقی بر سكوی قهرمانی ایستاد، كره جنوبی نایب قهرمان شد و تیم های فرانسه و فنلاند مشتركا سكوی سومی را بدست آوردند.

همچنین تیم پومسه نونهالان (رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال) دختر كشورمان با تركیب ساناز تقی پور، پرستو زینالی و یاسمن لیموچی به مدال برنز رسید. تیم چین تایپه عنوان قهرمانی را كسب نمود و كره جنوبی باز نایب قهرمان شد.

در بخش پسران باز نونهالان كشورمان با تركیب یاسین زندی، محمدحسین زاعی و سیداحسان صداقت به اجرای فرم پرداختند كه برابر تایلند نتیجه را واگذار كردند و از دور رقابت ها حذف شدند.

اما آتوسا فرهمند باز در رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال بخش انفرادی به اجرای فرم پرداخت كه با كسب ۷/۴۵ امتیاز موفق شد بر سكوی نایب قهرمانی جهان بایستد. نماینده تیم كره جنوبی با ۷/۵۰ امتیاز به مدال طلا رسید و آمریكا و دانمارك مشتركا در جایگاه سومی قرار گرفتند.

كوروش بختیار نماینده بخش انفرادی رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال گروه مردان باز نتیجه را به پومسه رو تایلند واگذار كرد و از دور رقابت ها كنار رفت. همین طور محمدامین گماریان پومسه رو بخش ابداعی رده سنی كمتر از ۱۷ سال باز نتیجه واگذار كرد و حذف شد.

تیم پومسه نوجوانان (رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال) دختر كشورمان باز با تركیب راضیه آقایی، زینب طغیانی و ریحانه عمرانی به اجرای فرم پرداخت و در نهایت موفق به كسب عنوان سومی جهان شد. تیم كره جنوبی عنوان قهرمانی را كسب نمود، چین تایپه نایب قهرمان شد و تایلند باز مشتركا با ایران به مقام سومی رسید.

در روز گذشته این رقابت ها نیز، تیم پومسه مردان كشورمان در رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال با تركیب علی سلمانی، اكبر فروزان و رحمت نظری و كسب ۷/۲۸۰ امتیاز به مقام سومی رسید و مدال برنز این دوره از رقابت ها را كسب نمود.

در این بخشتیم كره جنوبی قهرمان شد، فیلیپین عنوان نایب قهرمانی را كسب نمود و پومسه روهای آمریكا مشتركا با ایران سوم شدند. این نتیجه در حالی بدست آمد كه اشتباه داوری گریبان گیر تیم كشورمان شد و با این وجود كه نماینده فنی مسابقات و رییس كمیته داوران این سوژه را پذیرفتند اما به سبب نقص و نبود قانون اعتراض باز منجر به تغییر رای داوران نشد.

تیم پومسه دو نفره كم تر از ۳۰ سال (تاجی رستم آبادی – مهربان) نتیجه را به تیم تایلند واگذار كرد و از دور رقابت ها كنار رفت. در بخش انفرادی رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال علی عباس نژادیان نتیجه را با یك صدم اختلاف امتیاز به نماینده آمریكا واگذار كرد. در بخش پومسه ابداعی رده سنی كم تر از ۱۷ سال دنیا یزدان جو باز از دور رقابت ها حذف شد.

اسامی مدال آوران ایران تا اختتام روز دوم رقابت های پومسه قهرمانی جهان 2018 – چین تایپه به قرار زیر است:

*مدال های طلا
تیمی رده سنی 31 تا 40 سال بانوان(آتوسا فرهمند، سید معصومه حسینی و سونا رزاقی)
*مدال های نقره
انفرادی رده سنی 31 تا 40 سال بانوان(آتوسا فرهمند)
*مدال های برنز
تیمی رده سنی 12 تا 14 سال بانوان(ساناز تقی پور، پرستو زینالی و یاسمن لیموچی)
تیمی رده سنی 15 تا 17 سال بانوان(راضیه آقایی، زینب طغیانی و ریحانه عمرانی مقدم)
تیمی رده سنی 31 تا 40 سال مردان(علی سلمانی، اكبر فروزان و رحمت نظری)