پس از شكایت به دیوان محاسبات؛ رفتن فرجی از كاراته قطعی شد، ضیایی در انتظار دریافت پاسخ شكایتش

فرم نو: روسای فدراسیون های كاراته و والیبال كه جزو بازنشسته ها به حساب می آیند برای ادامه فعالیت به دیوان عدالت شكایت كرده و پاسخ های متفاوتی گرفته اند.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، محمدصادق فرجی رئیس فدراسیون كاراته بااینكه جزو بازنشسته ها بشمار می رود اما برای حفظ این مسئولیت شكایتی به دیوان عدالت انجام داد كه البته به سرانجام نرسید. وی به دنبال این بود تا از تبصره ای كه مهدی تاج از آن برای ابقا در فدراسیون فوتبال استفاده كرد، برای ادامه مدیریتش در دیوان عدالت بهره ببرد.این ماده قانونی (ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران) تاكید دارد كه ایثارگرانی كه زودتر از موعد بازنشسته شده باشند به شرط موافقت مسئول دستگاه امكان بازگشت دارند. فرجی اما قبلا از این قانون بهره برده بود و بنا بر این اقدام وی جهت استفاده دوباره از آن به نتیجه نرسید، بدین سبب فرجی باید به خاطر بازنشستگی ترك پست كند.احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال هم مشابه اقدام فرجی را انجام داده است. مقرر است حداكثر تا چهارشنبه پاسخ دیوان به اعلام گردد. در صورت پاسخ منفی دیوان، ضیایی باز ترك پست خواهدنمود.