انتخابات فدراسیون قایقرانی ؛ نواب رئیس فدراسیون ثبت نام كردند

فرم نو: امیر شقاقی و ابراهیمی نیا نواب رئیس فدراسیون قایقرانی برای حضور در كرسی ریاست ثبت نام كردند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در ادامه ثبت نام ریاست فدراسیون قایقرانی امروز خسرو ابراهیمی نیا نائب رئیس و فرحناز امیر شقاقی نایب رئیس بانوان فدراسیون قایقرانی جهت شركت در انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی ثبت نام كردند.
پیش از این هم علیرضا سهرابیان، رضا گل محمدی و یحیی یحیائی برای ریاست فدراسیون ثبت نام كرده بودند.