فعلا جواب رد شنیده است؛ دور زدن قانون بازنشستگی به شیوه معاون وزیر ورزش

فرم نو: معاون وزیر ورزش كه به خاطر اجرای قانون بازنشستگی در آستانه ترك پست قرار گرفته رایزنی هایی داشته تا از وزارتخانه سابق محل اشتغال خود، مجوز بازگشت به كار بگیرد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، باآنكه مدیران بخش های مختلف وزارت ورزش مانند علی رغبتی مدیر كل دفتر برنامه ریزی و نظارت حوزه ورزش و شروین اسبقیان مدیركل دفتر امور مشترك فدراسیون ها در واكنش به قانون منع به كارگیری بازنشسته ها، تاكید داشتند كه در ساختمان وزارت ورزش هیچ مدیر بازنشسته ای حضور ندارد، اما رایزنی های معاون امور بانوان برای بقا در این پست، خلاف این ادعاها را ثابت می كند.
فریبا محمدیان همزمان با آغاز تغییرات در وزارت ورزشِ مسعود سلطانی فر وارد این وزارتخانه شد. وی كه از تیرماه سال ۹۲ ریاست فدراسیون اسكیت را بر عهده داشت، اول دی ماه سال ۹۵ حكمِ خویش را از وزیر ورزش گرفت و به صورت رسمی جایگزین رباب شهریان در معاونت امور بانوان شد.
این انتصاب در حالی انجام شد كه محمدیان مهرماه سال ۸۸ بازنشستگی ۲۰ ساله خویش را از وزارت آموزش و پرورش دریافت كرده بود. همین مسئله انتصاب وی بعنوان معاون وزیر ورزش را به لحاظ قانون مند بودن با ابهامات زیادی مواجه كرد طوریكه محمدیان در آغاز ورود به وزارت ورزش وادار این واكنش را داشت: «من با ۲۰ سال كار بازنشسته قبل از موعد بودم و الان با پیمودن مراحل قانونی و كسب مجوزهای لازم بعنوان معاون وزارت ورزش و جوانان معرفی شده ام. بازگشت به كار من هیچ گونه منع قانونی ندارد.»
البته آن زمان بازنشستگی شامل حال معاونان نمی شد و اصلا عهده دار شدن این مسئولیت نیازی به مجوز نداشت. با این وجود محمدیان مدعی كسب مجوز لازم شد، مجوزی كه این روزها هم پیگیرِ آن است تا كمك حالش برای عدم تمكین قانون شود باآنكه هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
قانون اصلاحی برای منع به كارگیری بازنشسته ها شامل حال معاونان وزرا هم می گردد و بر این اساس فریبا محمدیان یك بازنشسته بشمار می رود و باید ترك پست كند. بنابراین وی كه بازنشسته آموزش و پرورش به حساب می آید، از این وزارتخانه درخواست بازگشت به كار كرده تا بتواند مجوزهای لازم برای ادامه مدیریتش در مجموعه ورزش را بگیرد اما این رایزنی ها نتیجه نداشته چون كه با تاكید یكی از طراحان قانون منع به كارگیری بازنشسته ها، هر فردی كه بازنشسته شده یا بشود و یا یك بار حكم بازنشستگی گرفته و باردیگر دعوت به كار شده باشد، شامل این قانون خواهد شد.
بدین ترتیب وزارت ورزش كه عمل به قانون منع به كارگیری بازنشسته ها را با تغییر مدیریت ۵ فدراسیون شروع كرده است، باید تا پیش از ضرب الاجل تعیین شده در اجرای قانون، تغییرات لازم را در بدنه خود هم اعمال نماید تا از تبعات نادیده گرفتن قانون در امان بماند به خصوص كه بر مبنای قانونی اصلاحی، حضور بازنشسته در حكمِ «جرم» است.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، ۲۴ آبان ماه آخر فرصت دو ماهه ای كه برای عمل به قانون منع به كارگیری بازنشسته ها در دستگاه ها تعیین شده است.