قایقرانی قهرمانی جوانان و زیر ۲۳ سال آسیا؛ پاروزنان ایران دو طلای دیگر از آب های سمرقند صید كردند

فرم نو: در ادامه دومین روز از رقابتهای قایقرانی جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا نمایندگان ایران صاحب دو مدال طلا و یك نقره دیگر شدند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در ادامه رقابتهای قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان و زیر ۲۳ سال در سمرقند ازبكستان نمایندگان ایران سه مدال دیگر بدست آوردند.
آرزو حكیمی و مهسا آذری در كایاك دونفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان موفق به كسب مدال طلا شدند. حكیمی بامداد امروز نخستین طلای كاروان قایقرانی ایران را در آسیا بدست آورده بود.
در ادامه رقابتهای روز دوم پوریا شریفی و علیرضا جهان نما در كایاك دونفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بر سكوی قهرمانی آسیا ایستادند و صاحب چهارمین مدال طلای ایران شدند.
آتنا رئوفی و فاطمه كرمجانی در كانوی دونفره۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال صاحب مدال نقره شد. كرمجانی هم بامداد امروز در تك نفره مدال نقره گرفته بود.